بایگانی

Posts Tagged ‘خواب’

لبخند او در خواب

اکتبر 31, 2008 بیان دیدگاه

آب زلال و برگ گل بر آب

ماند به مه در برکه ی مهتاب

وین هردو چون لبخند او در خواب.

_ مهدی اخوان ثالث

Advertisements