بایگانی

Posts Tagged ‘کردان’

قصه کردان تمام شد ولی خکایت همچنان باقیست!

نوامبر 4, 2008 بیان دیدگاه

2

همونطور که همه اطلاع دارند امروز عوضعلی کردان وزیر کشوری که 3 ماه پیش از مجلس هشتم رای اعتماد گرفته بود با 188 رای نمایندگان همان مجلس عزل واز کار برکنار شد.صحبت های زیادی از روز بعد روی کار آمدن کردان در مورد ادامه وزارتش , نحوه برخورد احمدی نژاد با این مسئله وهمینطور پیامد ها وعواقب ادامه وزرات کردان به میان آمد. عده ای احمدی نژاد را بخاطر دفاع از کردان ملامت میکردند وهزینه اینکار را برای نظام وهمچنین دولت اصولگرا بالا میدانستند.با تمام این تفاسیر ماجرای کردان تمام شد ولی در این 90 روزی که کردان وزیر کشور بود یک اتفاق مهم افتاد اونم تغییرمعاون سیاسی وزیر کشور بود. که کامران دانشجو استاندار اسبق تهران جانشین سردار افشار در این معاونت شد.

1

معاونت سیاسی وزارت کشور که عنوان جانشین وزیر کشور روهم یدک میشه بالاترین مقام در وزارت کشور بعد از شخص وزیر می باشد که مهمترین مسولیتی که میتوان در این مدت اندک باقیمانده عمر دولت نهم برایش متصور بود انتخابات ریاست جمهوری دهم میباشد . ماموریتی که همه فکر میکردند احمدی نژاد, کردان را برای اینکار_ بخاطر اطاعت پذیری محضش _ در نظر گرفته است. ولی به نظر من  در طی روزهای آتی شاهد یکی از این 2 سناریو خواهیم بود:

1- کامران دانشجو در چند روز آینده بعنوان سرپرست وزارت کشور معرفی وبعد از اتمام دوران سرپرستی با رایزنی ها ومظلوم نمایی های دولت بعنوان وزیر کشور برگزیده خواهد شد که در نهایت مجری انتخابات ریاست جمهوری دهم خواهد بود.

2-فرد دیگری بعنوان سرپرست وزارت کشور معرفی خواهد شد و در طی مدت قانونی سرپرستی, دولت به دنبال وزیری می رود که کامران دانشجو را در معاونت سیاسی خود حفظ کند و با شرط ابقای او به مجلس معرفی شود که در نهایت مجری انتخابات ریاست جمهوری دهم باز کسی نیست جز کامران دانشجو.

Advertisements